Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Lærerstreiken er over

Som dere sikkert er orientert om gjennom media har regjeringen vedtatt tvungen lønnsnemd. Lærerstreiken er dermed over.

Velkommen til foreldremøter

8. trinn - mandag 29. august kl. 19.00-21.00 9. trinn - onsdag 31.august kl. 18.00-20.00 10. trinn - tirsdag 30.august kl. 18.00-20.00 Alle møtene starter i Aulaen

Rå skole skal bli en Dembra skole.

Dembra er et tilbud hvor de ansatte vil motta veiledning, kurs og ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet.

Velkommen til skoleåret 2022-2023

Her finner du viktige skriv som dere foresatte må lese gjennom ved skolestart

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og skole

Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå åpnet for skolen vår. Du skal fra i dag kommunisere med skolen og SFO gjennom Vigilo foreldreportal eller Vigilo app.

Presentasjonen fra informasjonsmøte for de nye 8. klassingene våre.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet 11.mai. Her finner dere også en lenke til en egen hjemmeside med mer informasjon om bl.a. fremmedspråk og valgfag.

Samarbeid med Utekontakten

Rå skole er så heldig å få samarbeide med utekontakten dette skoleåret. Utekontakten er en del av Bergen kommunes forebyggende tjeneste rettet mot ungdom. Les mer i informasjonsskrivet.

Mobbeombudet i Vestland

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod for barn og unge i Vestland. Vi jobbar for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet.