RSS

Siste nytt

Velkommen til skoleåret 2023/24

Elevene har skolestart torsdag 17. august 2023.

Nye 8. trinns elever skoleåret 2023-2024

Velkommen til elever som skal begynne i 8. klasse på Rå skole skoleåret 2023-2024

Rå skole er en Dembra skole.

Dembra handler om forebygging av utenforskap, fordommer og ulike former for gruppefiendtlighet. Ordet Dembra står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og skole

Skolen bruker Vigilo som kommunikasjonsløsning mellom skole og hjem.

Mobbeombudet i Vestland

Hildegunn Hodneland og Aina Drage er mobbeombod for barn og unge i Vestland. Vi jobbar for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skulen. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet.