Velkommen til skoleåret 2023/24

Elevene har skolestart torsdag 17. august 2023.

8. trinn begynner 08.30

9. og 10. trinn begynner 11.30