Kontakt

Om oss

Responssenteret er et døgnbemannet alarmmottak som følger opp alle utløste alarmer, for eksempel trygghetsalarm med sensorer, GPS, medisineringsstøtte eller kamera.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp