Om oss

Responssenteret er et døgnbemannet alarmmottak som følger opp alle utløste alarmer, for eksempel trygghetsalarm med sensorer, GPS, medisineringsstøtte eller kamera.

Senteret er bemannet med helsepersonell, og er et kompetansesenter for bruk av velferdsteknologi. Responssenteret har ansvar for opplæring, veiledning og informasjon til ansatte, brukere, pårørende og innbyggere.

Målet til responssenteret er å styrke tjenestetilbudet i hjemmetjenesten, med fokus på økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet for Bergens innbyggere.