Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

SFO høsten 2021

Nå er det åpnet opp for at kommende førsteklassinger kan søke SFO-plass på Sædalen skole fra høsten 2021. Vedlagt finnes et infoskriv til foreldre/ foresatte.