Lesing er viktig!

Sædalen skole har et lite, koselig bibliotek som vi ønsker at alle elevene våre skal bruke det mye. Bibliotekaren vår heter Liv Selvik Henriksen. Hun har utdanning i skolebibliotekkunnskap fra UiA.

Lese- og skriveopplæring

Skolebiblioteket er en sentral del av lese- og skriveopplæringen på Landås skole. Elever som leser mer, utvikler seg til bedre lesere, og skolebiblioteket skal legge til rette for gode leseropplevelser for alle elevene. Litteraturarbeid i skolen er en viktig del i elevenes dannelsesarbeid. Litteratur er ikke bare viktig for å bli en god leser, men også i arbeidet med å finne seg selv. I bøker finner elevene fortellinger som minner om deres egne liv, og som de kan identifisere seg med. Elevene får også kunnskap om ulike måter å forholde seg til verden på. Lesing er en forutsetning for å kunne leve i dagens samfunn.

Leseglede og leselyst

På skolebiblioteket på Sædalen skole er vi opptatt av å legge til rette for leseglede og leselyst. Dette gjør vi blant annet gjennom å gjøre biblioteket levende i form av diverse utstillinger, konkurranser av og til og presentasjon av nye bøker. 

Alltid åpent og tilgjengelig

Vi har et åpent bibliotek som er tilgjengelig for elevene hele dagen. Alle trinn og grupper har faste tidspunkt for bibliotekbesøk. Da kommer elevene og låner bøker som de bruker hjemme eller i skoletiden. SFO har også mulighet til å bruke biblioteket etter skoletid. 

Skolebibliotekaren og de gode hjelperne

Skolebibliotekar Liv kjøper inn nye bøker, registrerer bøker, lager nye lånekort, rydder litt i hyllene og lager utstillinger. Til hjelp med rydding og utstillinger har Liv 9 flotte elevbibliotekarer fra 5. og 6. trinn. For å få denne jobben må de skrive søknad og vise at de har interesse for bøker.

Alle lærerne på skolen er også flinke til å formidle litteratur til elevene.

Utlån

Elevene kan låne tre bøker om ganger. Lånetiden er fire uker. I forkant av skoleslutt må elevene levere inn alle bøkene de har lånt. Chromebooks og annet datautstyr blir også lånt på biblioteket.

Utlånsmaskiner og database

Vi har en utlånsmaskiner hvor elevene selv låner og leverer inn bøker. På den kan de også søke etter bøker i bibliotekets database. Denne databasen kan også brukes på klasserommene eller hjemme. Bruk denne nettadressen for å søke blant alle våre flotte bøker: 

https://sedalen.bib.no/cgi-bin/m2

Bergen offentlige bibliotek

Vi samarbeider også med Bergen offentlige bibliotek, som er behjelpelige dersom vi trenger flere bøker. Vi oppfordrer også barn og voksne til å bruke bibliotekene på fritiden og til å ta del i opplegg tilknyttet bibliotekene og konkurranser som «Sommerles».  Bruk gjerne bibliotekets hjemmeside for å få tips til bøker. 

https://bergenbibliotek.no/barn

Lure lesetriks

Her er lure lesetriks til de voksne som skal lese for og sammen med barn.

 • Snakk om bildet utenpå boken dere skal lese, hva tror barnet at boken handler om?
 • Les på baksiden, snakk om det som står der. Still åpne spørsmål.
 • Finn en god tid på dagen, la lesetiden bli en hyggestund.
 • Stopp opp ved begreper, spør barnet hva det betyr?
 • Stopp opp i handlingen og spør barnet om hva de tror kommer til å skje?
 • Snakk gjerne om følelser knyttet til boken, hvorfor var personene i boken sint, glad, redd. osv..
 • Stopp opp ved illustrasjoner og snakk om dem.
 • Hvis barnet skal lese selv, skal det alltid bruke lesefinger. Det er pekefingeren på den hånden barnet skriver med.
 • Husk at vi leser med lydene selv om bokstavene har et navn.
 • Vi er omgitt av logoer, se på skilt i butikken, navn på biler, leker, veiskilt, matvarer..osv. Hva står det der?
 • Gjør barnet oppmerksom på at skrift er en viktig kilde til orientering i hverdagen.
 • Lær barnet å skrive navnet sitt, evt. andre navn i familien, telefonnummer. adresse osv.

"Barna arver nødvendigvis ikke leseglede av foreldrene, men holdningen til lesing."

Liv Engen, leseforsker

Andre aktuelle nettsider 

https://foreningenles.no/barneskole

https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-unge/1.-2.-klasse/Boktips-for-1.-2.-klasse

https://www.barnebokkritikk.no/

https://barnebokinstituttet.no/

https://lesersokerbok.no/

http://www.periskop.no/

https://sommerles.no/

https://www.ark.no/arks-barnebokpris

https://bokslukerprisen.no/

https://www.norden.org/no/bulitpris

https://barnebokinstituttet.no/barnebokfeltet/kud-prisen/

https://www.skolebibliotek.no/