Bilde av Rosenkrantzgate 3
Samfunnssikkerhetens hus ligger i Rosenkrantzgaten 3
Bilde: Thor Eirik Borgersen

Et tryggere samfunn - Sammen!

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Samfunnssikkerhetens hus er et initiativ fra Bergen kommune for å styrke kommunenes og samfunnets beredskapsevne i møte med større og mer komplekse utfordringer i fremtiden. Vi ønsker å sammen med andre bidra til et tryggere og mer robust samfunn ved å styrke både det forebyggende arbeidet, og kommunenes reelle beredskapsevne i regionen. Les mer på Samfunnssikkerhetens hus