Om oss - Seksjon for næring og landbruk

Seksjonen har det primære ansvaret for å legge til rette for næringsutvikling i Bergen kommune. I tillegg følger vi opp og veileder landbruket.

Seksjonen er en del av Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Næring

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen sørger vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger. Seksjonen har også ansvaret for å følge opp Kontor for skjenkesaker.

Landbruk 

Seksjonen behandler saker etter jordlov, skoglov og konsesjonslov. Vi har en viktig veiledningsrolle i landbruket, i stor grad knyttet til oppfølging av nye produsenter og utvikling på den enkelte gård.

Vi forvalter ulike statlige og kommunale tilskuddsordninger på landbruksfeltet, fører tilsyn og gir uttalelser i plan- og byggesaker. I tillegg følger vi opp kommunen sin satsing på urbant landbruk.