Gå tilbake til:
Du er her:

Seljedalen skole

Seljedalen skole er en kommunal barneskole i Fyllingsdalen bydel i Bergen kommune.

Skolen ble oppført i 1976, og arkitekt var Per Lingås. I 1997 ble et nybygg for skolefritidsordningen (SFO) tatt i bruk. Skolen tar imot barn fra 1. til 7. trinn, og har plass til 250 elever. Skoleåret 2018/2019 er det ca 200 elever på skolen.

Seljedalen skole ligger i et fint naturområde i utkanten av Kanadaskogen. Det er en liten og intim skole med et stabilt personale. Skolen har barn fra mange nasjoner og mer enn 20 språk. Fra høsten 2015 ble Seljedalen også innføringsskole for nyankomne elever.

 

Skolens visjon er: 

"Læring og utvikling gjennom gjensidig respekt og engasjement". 

Skolen satser på lesing som grunnleggende ferdighet og i arbeidet for et godt psykososialt miljø bruker vi Trivselslederprogrammet og Mitt Valg!