Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Rutiner når barn skader seg eller blir syke på skolen/SFO

Skolen har utarbeidet en oversikt over hvilke rutiner vi følger når elever skader seg eller blir syke i skoletiden.

Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

Barneskolene og ungdomsskolene i Fyllingsdalen har utformet et årshjul for samarbeid.

Overgang mellom barnehage og Seljedalen skole

Planen er utarbeidet av Seljedalen skole og barnehagene i nærområdet vårt. Vi oppfordrer alle foresatte og barnehager som skal sende barn til Seljedalen skole, å benytte seg av tilbudet.