Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomisk støtte på SFO

Bystyret har vedtatt innføring av kostpenger og mulighet for å søke økonomisk moderasjon på SFO. Det kan nå søkes om økonomisk moderasjon på SFO-plasser. Maksimalpris for hel SFO-plass er 2550 kroner. I tillegg kommer betaling for mat, 245 kroner pr. måned fra januar 2018. Kommunen kan nå gi, etter egen søknad, redusert pris på SFO og barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en plass. For SFO-plass er det husholdninger med samlet inntekt under 467 500 kroner som kan søke om redusert betaling. Du søker elektronisk på Bergen kommune sine sider. Søk etter «Redusert foreldrebetaling» på www.bergen.kommune.no Familier som har barn i både barnehage og SFO, hvor det allerede er innvilget økonomisk moderasjon på barnehageplassen for skoleåret 17/18, trenger ikke å søke for inneværende skoleår. Denne moderasjonen er allerede gitt for SFO-plassen fra 1.januar. Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din, og det er gyldig ut juli for barnehage og ut juni for SFO. Hvis foresatte skal søke om moderasjon for skoleåret 2018/2019, må skattemelding 2017 legges ved. Skattemeldingen sendes normalt ut i begynnelsen av april. Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice, Kaigaten 4.