Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Slettebakken Skolefritidsordning

Kontaktinfo: Telefon 53038900/53038904 Lisbeth.Saethre@bergen.kommune.no Tlf. til 1. -4 trinn SFO. Telefonkontakt brukes unntaksvis. 1. tr.:40819033 2.tr.:40819034 3.tr.:40819036 4.tr.40819035

Oppstart av måltid på SFO

Hei. Vi starter opp med måltid fra 01.04.22. Da får barna tilbud om smørelunsj i SFO tiden.

Aktivitetsplan for vinterferien 2022

Aktivitetsplan for vinterferien på SFO. Det kan bli endringer på hvilken dag de ulike aktivitetene blir gjennomført. Vi åpner klokken 7:30 på trinnet sine klasserom.

Måltid SFO i januar

Det er ikke åpnet opp for måltid på SFO . Barna må ha med seg mat til to måltider- skole og SFO. Dere blir ikke fakturert for mat denne måneden.