Kontakt

Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53038900
Besøksadresse:
Vilhelm Bjerknes´ vei 15
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Torgeir Skjælaaen

Ansatte

Abotnes, Cecilie Enehaug

Undervisningsstilling
E-post:
CecilieEnehaug.Abotnesbergen.kommune.no

Abrahamsen, Aurora

Undervisningsstilling
E-post:
Aurora.Abrahamsenbergen.kommune.no

Al-Salman, Adel Kadum

Undervisningsstilling
E-post:
AdelKadum.Al-Salmanbergen.kommune.no

Andersen, Øyvind

Undervisningsstilling
E-post:
Oyvind.Andersenbergen.kommune.no

Bjaadal, Ingrid Jenny

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Bjaadalbergen.kommune.no

Bjørke, Sindre

Undervisningsstilling
E-post:
Sindre.Bjorkebergen.kommune.no

Bolstad, Renathe

Undervisningsstilling
E-post:
Renathe.Bolstadbergen.kommune.no

Brautaset, Hanne

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Brautasetbergen.kommune.no

Breivik, Kjetil

Undervisningsstilling
E-post:
Kjetil.Breivikbergen.kommune.no

Bryn, Bianca Westby

Undervisningsstilling
E-post:
Bianca.Brynbergen.kommune.no

Bårtvedt, Siril Therese Follo

Undervisningsstilling
E-post:
Siril.Bartvedtbergen.kommune.no

Clarke, Andrew Jonathon

Undervisningsstilling
E-post:
Andrew.Clarkebergen.kommune.no

Daae, Henrik Skjerlie

Undervisningsstilling
E-post:
Henrik.Daaebergen.kommune.no

De-Ridder, Maria Serina

Undervisningsstilling
E-post:
Maria.Ridderbergen.kommune.no

Fauske, Johan Inge

Undervisningsstilling
E-post:
Johan-Inge.Fauskebergen.kommune.no

Foss, Ulla

Undervisningsstilling
E-post:
Ulla.Fossbergen.kommune.no

Frøyen, Cathrin Svanevik

Undervisningsstilling
E-post:
Cathrin.Froyenbergen.kommune.no

Grahn, Turid Risa

Undervisningsstilling
E-post:
Turid.Grahnbergen.kommune.no

Grane, Maria

Undervisningsstilling
E-post:
Maria.Granebergen.kommune.no

Gåra, Jostein

Undervisningsstilling
E-post:
Jostein.Garabergen.kommune.no

Hassan, Vian Mosa

Undervisningsstilling
E-post:
VianMosa.Hassanbergen.kommune.no

Hatten, Katrine

Undervisningsstilling
E-post:
Katrine.Hattenbergen.kommune.no

Helle, Carina Lægreid Mæland

Undervisningsstilling
E-post:
Carina.Hellebergen.kommune.no

Henriksen, Lise

Undervisningsstilling
E-post:
Lise.Henriksenbergen.kommune.no

Husebye, Anne Sophie Weltzin

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Husebyebergen.kommune.no

Jesunayagam, Lucia

Renholder

Jevne, Eirik

Fagarbeider I
E-post:
Eirik.Jevnebergen.kommune.no

Johansen, Martin Andre

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Martin.Johansenbergen.kommune.no

Jrad, Abdelmajid

Undervisningsstilling
E-post:
Abdelmajid.Jeradbergen.kommune.no

Kalvatn, Peder Børtnes

Undervisningsstilling
E-post:
Peder.Kalvatnbergen.kommune.no

Karlsen, Victoria Knudsen

Undervisningsstilling
E-post:
Victoria.Karlsenbergen.kommune.no

Khanam, Salina

Renholder

Kjetland, Elin

Undervisningsstilling
E-post:
Elin.Kjetlandbergen.kommune.no

Kukielka, Anna

Undervisningsstilling

Langeland, Inger Mette Sundvor

Undervisningsstilling
E-post:
IngerMetteSundvor.Langelandbergen.kommune.no

Lønnheim, Cathrine

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Cathrine.Lonnheimbergen.kommune.no

Mo, Rune

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Rune.Mobergen.kommune.no

Moe, Beathe Kathrine

Undervisningsstilling
E-post:
Beathe.Moebergen.kommune.no

Myklebust, Kristine

Undervisningsstilling
E-post:
Kristine.Myklebustbergen.kommune.no

Natvik, Eli Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
EliKristin.Natvikbergen.kommune.no

Nesse, Ragnhild

Undervisningsstilling
E-post:
Ragnhild.Nessebergen.kommune.no

Nilsen, Elena

Undervisningsstilling
E-post:
Elena.Nilsenbergen.kommune.no

Nilssen, Maria

Undervisningsstilling
E-post:
Maria.Nilssen2bergen.kommune.no

Nygård, Alette Marie Makenil

Barne- og ungdomsarb.

Nzeyimana, Christiane

Undervisningsstilling

Olsen, Lars Olai Schanche

Undervisningsstilling
E-post:
Lars.Olsen2bergen.kommune.no

Podlesiecka, Anna

Undervisningsstilling
E-post:
Anna.Podlesieckabergen.kommune.no

Reiertsen, Emil

Miljøveileder barnehage og skole
E-post:
Emil.Reiertsenbergen.kommune.no

Ringdal, Hege

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Hege.Ringdalbergen.kommune.no

Ruud, Kristian

Undervisningsstilling
E-post:
Kristian.Ruudbergen.kommune.no

Sabir, Bushra

Undervisningsstilling
E-post:
Bushra.Sabirbergen.kommune.no

Shepherd, Anita

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
90914664
E-post:
Anita.Shepherdbergen.kommune.no

Skjelde, Anna

Undervisningsstilling
E-post:
Anna.Skjeldebergen.kommune.no

Skjælaaen, Torgeir

Rektor
Telefon:
93446996
E-post:
Torgeir.Skjaelaaenbergen.kommune.no

Skoglund, Wibecke

Undervisningsstilling
E-post:
Vibecke.Skoglundbergen.kommune.no

Solheim, Øyvind

Undervisningsstilling
E-post:
Oyvind.Solheimbergen.kommune.no

Svendsen, Bente

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Svendsenbergen.kommune.no

Sæthre, Lisbeth Hårvik

Daglig leder SFO
E-post:
Lisbeth.Saethrebergen.kommune.no

Talatori, Zohreh

Undervisningsstilling
E-post:
Zohreh.Talatoribergen.kommune.no

Thorsø, Helene Lia

Undervisningsstilling
E-post:
Helene.Thorsobergen.kommune.no

Torgersen, Hilde Brunborg

Undervisningsstilling

Torheim, Rita Kristin

Konsulent
E-post:
RitaKristin.Torheimbergen.kommune.no

Træland, Birgitte

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Birgitte.Traelandbergen.kommune.no

Udd, Maria Annika

Undervisningsstilling
E-post:
Maria.Uddbergen.kommune.no

Williams, Emily

Undervisningsstilling
E-post:
Emily.Williamsbergen.kommune.no

Winther-Sørensen, Karianne

Undervisningsstilling
E-post:
Karianne.Winther-Sorensenbergen.kommune.no