Innskriving for nye elever høsten 2023

For å forberede oss på å ta i mot ditt barn, trenger vi noe informasjon fra deg:

  • Godkjenning på at vi kan kontakte barnets barnehage, PPT og helsestasjon for overføring av nødvendig informasjon.
  • Dersom barnets morsmål er noe annet enn norsk, informer da om barnets førstespråk. 
  • Medisinske opplysninger som dere mener vi på skolen trenger å vite. 

Det er viktig at opplysningene dere sender blir behandlet trygt og sikkert. Derfor ber vi dere om å benytte kontaktskjemaet dere finner via lenken under. Henvendelsen vil bli lagt i både deres og vårt arkivsystem, og personvernet vil bli ivaretatt. Disse opplysningene skal ikke sendes på epost.  

Fyll ut skjema her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart