Skolemelk og skolefrukt

Elever ved Slettebakken skole kan abonnere på frukt og melk.

Foresatte kan bestille og betale på henholdsvis https://www.skolelyst.no/ (melk) og https://skolefrukt.no/ (frukt).