Skolestart 2023

Første skoledag i det nye skoleåret er torsdag 17. august.

Elever på andre til syvende trinn møter kl 8:30, og går til klasserommet når skoleklokken ringer.

Første trinn møter i skolegården kl 11:30.

Vel møtt til skolestart på Slettebakken.