Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Nedre Smøråsvegen 8
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53037350
Besøksadresse:
Nedre Smøråsvegen 8
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Trine Lise Larsen

Ansatte

Antoniazzi, Anne Karin

Assistent SFO

Bach, Rebecca

Undervisningsstilling
E-post:
Rebecca.Bachbergen.kommune.no

Berget, Kjetil

Barne- og ungdomsarb.

Bergmann, Siri Elisabeth

Elevassistent

Birkeland, Øystein

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Birkeland2bergen.kommune.no

Boga, Marianne

Led. renholder m/fagbrev

Borsholm, Eva

Elevassistent

Brandt, Rannveig Førre

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Rannveig.Brandtbergen.kommune.no

Carcani, Bernard

Assistent SFO

Dziega, Joanna

Assistent SFO

Fjeldstad, Alexander Sviland

Undervisningsstilling
E-post:
AlexanderSviland.Fjeldstadbergen.kommune.no

Fløtre, Brite Mari

Undervisningsstilling
E-post:
Brite.Flotrebergen.kommune.no

Gundersen, Gjert L

Undervisningsstilling
E-post:
Gjert.Gundersenbergen.kommune.no

Hansen, Wenche

Undervisningsstilling
E-post:
Wenche.Hansenbergen.kommune.no

Helle, Wantiwa

Sykepleier

Hornæs, Ragnhild

Avdelingsleder SFO
E-post:
Ragnhild.Hornaesbergen.kommune.no

Jonassen, Helga

Undervisningsstilling
E-post:
Helga.Jonassenbergen.kommune.no

Kalal, Mostafa Abu

Undervisningsstilling
E-post:
Mostafa.Kalalbergen.kommune.no

Larsen, Bodil

Assistent SFO

Larsen, Trine Lise

Rektor
E-post:
Trine.Larsenbergen.kommune.no

Michelet, Ola Buen Flagstad

Undervisningsstilling
E-post:
Ola.Micheletbergen.kommune.no

Minck, Marius

Undervisningsstilling
E-post:
Marius.Minckbergen.kommune.no

Mosteikienè, Jolanta

Renholder

Myrvoll, Stine

Undervisningsstilling
E-post:
Stine.Myrvollbergen.kommune.no

Osland, Einar

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
53033113
E-post:
Einar.Oslandbergen.kommune.no

Pettersen, Lillian Sandal

Konsulent
E-post:
Lillian.Pettersenbergen.kommune.no

Presttun, Charlotte Malene Sårheim

Undervisningsstilling
E-post:
Charlotte.Presttunbergen.kommune.no

Rogde, Marthe Kvant

Undervisningsstilling
E-post:
Marthe.KvantRogdebergen.kommune.no

Sivertsen, Britt Buen

Undervisningsstilling
E-post:
BrittBuen.Sivertsenbergen.kommune.no

Spydslaug, Anne Marte

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Spydslaugbergen.kommune.no

Svarstad, Nina Synnøve Hansen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Svarstadbergen.kommune.no

Tan, Archie

Tilsynsvakt

Tresvik, Sofie Langøy

Undervisningsstilling
E-post:
Sofie.Tresvikbergen.kommune.no

Trætteberg, Randi

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Traettebergbergen.kommune.no