Kontakt

Besøksadresse:
Nedre Smøråsvegen 8
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53037350
Besøksadresse:
Nedre Smøråsvegen 8
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Trine Lise Larsen

Ansatte

Antoniazzi, Anne Karin

Assistent SFO

Bach, Rebecca

Undervisningsstilling
E-post:
Rebecca.Bachbergen.kommune.no

Berget, Kjetil

Barne- og ungdomsarb.

Birkeland, Øystein

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Birkeland2bergen.kommune.no

Boga, Marianne

Led. renholder m/fagbrev

Borsholm, Eva

Elevassistent

Bye-Pedersen, Haakon M

Undervisningsstilling
E-post:
Haakon.Bye-Pedersenbergen.kommune.no

Eriksen, Marthe Kvant

Undervisningsstilling
E-post:
Marthe.Eriksenbergen.kommune.no

Fjeldstad, Alexander Sviland

Undervisningsstilling
E-post:
Alexander.Fjeldstadbergen.kommune.no

Fløtre, Brite Mari

Undervisningsstilling
E-post:
Brite.Flotrebergen.kommune.no

Greve, Vera Haugen

Undervisningsstilling
E-post:
Vera.Grevebergen.kommune.no

Gundersen, Gjert L

Undervisningsstilling
E-post:
Gjert.Gundersenbergen.kommune.no

Hansen, Anita A.

Undervisningsstilling
E-post:
Anita.Hansen4bergen.kommune.no

Helle, Wantiwa

Sykepleier

Hornæs, Ragnhild

Avdelingsleder SFO
E-post:
Ragnhild.Hornaesbergen.kommune.no

Iversen, Maren Elise

Undervisningsstilling
E-post:
Maren.Iversenbergen.kommune.no

Jonassen, Helga

Undervisningsstilling
E-post:
Helga.Jonassenbergen.kommune.no

Larsen, Bodil

Assistent SFO

Larsen, Trine Lise

Rektor
E-post:
Trine.Larsenbergen.kommune.no

Lydvo, Håkon Magnusson

Undervisningsstilling

Minck, Marius

Undervisningsstilling
E-post:
Marius.Minckbergen.kommune.no

Mosteikienè, Jolanta

Renholder

Myrvoll, Stine

Undervisningsstilling
E-post:
Stine.Myrvollbergen.kommune.no

Møklebust, Anny

Assistent SFO

Osland, Einar

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Einar.Oslandbergen.kommune.no

Pettersen, Lillian Sandal

Konsulent
E-post:
Lillian.Pettersenbergen.kommune.no

Presttun, Charlotte Malene Sårheim

Undervisningsstilling
E-post:
Charlotte.Presttunbergen.kommune.no

Sabaratnam, Robin

Elevassistent

Sandvik, Steffen-Andre Frøyen

Undervisningsstilling
E-post:
Steffen-Andre.Sandvikbergen.kommune.no

Sivertsen, Britt Buen

Undervisningsstilling
E-post:
BrittBuen.Sivertsenbergen.kommune.no

Svarstad, Nina Synnøve Hansen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Svarstadbergen.kommune.no

Tan, Archie

Tilsynsvakt

Tresvik, Sofie Langøy

Undervisningsstilling
E-post:
Sofie.Tresvikbergen.kommune.no

Trætteberg, Randi

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Traettebergbergen.kommune.no

Ulvund, Eirik Bøyum

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Eirik.Ulvundbergen.kommune.no

Vermedal-Skjold, Siri

Undervisningsstilling
E-post:
Siri.Vermedal-Skjoldbergen.kommune.no

Wigum, Charlotte Strømsnes

Undervisningsstilling
E-post:
Charlotte.Wigumbergen.kommune.no

Ødegård, Malin Presterud

Undervisningsstilling
E-post:
Malin.Odegardbergen.kommune.no