Kontakt

Besøksadresse:
Bjørnsons gate 4
Få veibeskrivelse i Google Kart
E-post:
sosialebotjenester@bergen.kommune.no
Telefon:
53035060
Miljøterapeutisk personale tilgjengelig daglig fra 08-20
Mer kontaktinfo

Om oss

Sosiale botjenester har ansvar for flere av kommunens botiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Sosiale botjenester gir booppfølgingstjenester til beboere i disse botiltakene.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp