Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Bjørnsons gate 4
Vis større kart
E-post:
sosialebotjenesterbergen.kommune.no
Telefon:
53035060
Miljøterapeutisk personale tilgjengelig daglig fra 08-20
Mer kontaktinfo

Om oss

Sosiale botjenester gir booppfølgingstjenester til vanskeligstilte i byomfattende botiltak som er underlagt denne avdelingen.

Innbyggerhjelp

.