Om oss

Sosiale botjenester har ansvar for flere av kommunens botiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Sosiale botjenester gir booppfølgingstjenester til beboere i disse botiltakene.