Bilde av sykehjemmet sett fra Haugeveien

Om oss

Stiftelsen Nykirkehjemmet er et lite, intimt sykehjem med 10 langtidsplasser i store enerom. I tillegg har vi omsorgsboliger til utleie for eldre og/eller hjelpetrengende.

Sykehjemmet har driftsavtale med Bergen kommune, og vi gir hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester i samarbeid med kommunen.

Beliggenhet

Sykehjemmet er sentralt plassert i Haugeveien på toppen av Nordnes, vis a vis Fredriksberg, og vi har en sterk forankring i lokalmiljøet.

Bygning

Sykehjemmet har store fine enmannsrom og store fellesrom med stor terasse og sansehage.

Historie

Stiftelsen Nykirkehjemmet ble offisielt åpnet som Nykirkens Aldershjem 16.februar 1961. Senere ble det åpnet opp sykehjemsavdeling og den stod ferdig ombygget i 1996.

Dagtilbud og aktiviteter

  • Åpen kafe for middagsgjester hver dag mellom kl. 12.30 og kl. 15.15
  • Frokost hver mandag og tirsdag kl. 08.30 - 10.00
  • Allsang hver onsdag kl. 17.00 – 18.30
  • Sykling hver torsdag kl. 10.00 - 11.30
  • Andakt hver fredag kl. 11.00 - 11.35

Andre aktiviteter kunngjøres med oppslag og på vår Facebook-side: Stiftelsen Nykirkehjemmet. Her legger vi  også ut ukesmenyen.
De fleste aktivitetene er åpne for alle alderspensjonister.

Satsingsområder og kompetanse

Vi driver en generell somatisk sykehjemsdrift med fokus på felles faste aktiviteter for beboere og for lokalmiljøet.