Veiledning

Tveiterås skole tilbyr veiledning til andre kommunale grunnskoler i Bergen kommune. Tjenesten er gratis.

Tveiterås skole kan veilede andre skoler i spesialpedagogisk tilrettelegging for barn med autisme eller elever som kan profitere på denne type tilrettelegging.

Marian Olsmo Sæbø er spesialpedagog ved Tveiterås skole, leder for veiledningstilbudet og har avsatt tid til intern og ekstern veiledning.

Områder vi veileder på:

 • Pedagogisk tilrettelegging av undervisningen:
 • Aktivitetsplaner for barn med autisme
 • TEACCH metodikk
 • Organisering av skolearbeid
 • Dagsplan
 • Arbeidsplaner
 • Handlingskjeder
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Strukturering av arbeidsoppgaver (nyinnlæring og selvstendig arbeid)
 • Ideer til oppgaver
 • Kartlegging ved bruk av ABBLS-r
 • Ulike verktøy i arbeid med elever med autisme (+/- skjema, sosiale historier, tegneseriesamtaler, Aktøren)

Søknadsrutiner:

Søknad om veiledning skrives på søknadskjemaet "Søknadsskjema veiledning". Ved elevsaker må søknad godkjennes av foreldre.

Veisøkende skole mottar svar fra Tveiterås skole med dato for oppstart. Ved oppstart skrives en samarbeidsavtale (Se skolen sin hjemmeside).

Målet med veiledning er:

 • At den skal være nyttig og praktisk rettet
 • Øke kompetanse hos personalet
 • Individuell tilrettelegging

Ved avslutning av samarbeidet skrives en oppsummering som sendes til veisøkende skole.