Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Skolefritidsordning - SFO/ UFO

Det er nå åpnet opp for å søke plass på SFO/ UFO for skoleåret 2022-2023

Redusert foreldrebetaling SFO

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun for et barnehage- og skoleår av gangen.

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinns elever høsten 2022 er ennå ikke åpnet.

En ny ordning med reduserte priser for 1. trinns elever trer i kraft skoleåret 2022/2023. Mer informasjon kommer når ordningen er klar og du kan søke.

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute for skoleåret 2022 - 2023 ble vedtatt i SU 06.04.2022.

Selvtest før skolestart -22

Vi ber om at alle tester seg mot Covid-19 før de returnerer til skolen.

Brev

Alle skal ha foresatte skal i dag ha fått et brev på epost.

Vinterfesten avlyses

Vi er lei oss for å måtte avlyse vinterfesten som var planlagt 2. desember.

Vi skal få nytt skolebygg!

Du kan lese mer om utbyggingen her.

Medisiner på skolen

Mange av våre elever har behov for medisiner i skoletiden. For at skolen skal kunne gi medisiner må det foreligge en tydelig, skriftlig avtale med elevens foresatte.