Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret onsdag 23. oktober

På det siste møtet for Bergen bystyre 2015-2019 ble det blant annet vedtatt plan mot vold i nære relasjoner, plan for urbant landbruk i Bergen og reglement for neste bystyreperiode.

(22.10.2019)

Les sakene fra bystyret 25. september

Møtet startet med at bystyret fikk byrådets forslag til budsjett. Av aktuelle saker til behandling var plan for smartere plastbruk, tiltak for å bevare insekter i Bergen, samt innbyggerforslag om bruk av nedlagt skole i Arna.

Gå til oversikt (25.09.2019)

Les sakene fra bystyret 19. og 20. juni

Bergen kommune erklærer klimakrise i Bergen. Av andre saker ny kommuneplanens arealdel, plan for vannforsyning og ny arkitekturstrategi, SFO-rabatt, vaksinasjon av barn og 1. tertialrapport for bybudsjettet.

Gå til oversikt (18.06.2019)

Les sakene fra bystyret 23. mai

Av aktuelle saker er nye bydelsstyrer, tiltak for å minske matsvinn og handlingsplan mot åpne russcener.

Gå til oversikt (22.05.2019)

Les sakene fra bystyret 10. april

Av aktuelle saker er forsterket innsats mot mobbing, seksuell helse, kortreist plastgjenvinning, studentboliger i repslageranlegget og ombygging av Lærerhøyskolen.

Gå til oversikt (09.04.2019)

Les sakene fra bystyret onsdag 13. mars

Av aktuelle saker er lokalisering av ny byarena, plassering av bybanedepot i Fyllingsdalen, rehabilitering av Bergen Rådhus og strategi for Matbyen Bergen.

(12.03.2019)

Les sakene fra bystyret 30. januar

Aktuelle saker er plan for å modernisere oppvekstfeltet, flomsikring av Nesttunvassdraget, plan for utviklingshemmede, bevaring av klostertomten i Kaigaten og full bydelsvis barnehagedeking i 2019.

(29.01.2019)

Les sakene fra bystyret 19. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2019. På sakslisten var også etablering av en regnbueplass i Bergen og samarbeid om kollektivtrafikken i Bergen.

(17.12.2018)

Les sakene fra bystyret 21. november

Bystyret har blant annet vedtatt utvidelse av Midttun skole, handlingsplan for forebygging av selvmord og delstrekning 2 av sykkelstamvei i Fana.

(21.11.2018)

Les sakene fra bystyret 24. oktober

Av aktuelle saker er begrensninger i cruisetrafikken, strategi for Torget og styrking av nærdemokratiet.

(23.10.2018)