Gå tilbake til:
Du er her:

Styringssystem og etikk for folkevalgte

19. januar 2017 ble det holdt heldagssamling for nye folkevalgte, folkevalgte i hel- og deltidsverv og gruppesekretærer i det gamle rådhus. Temae var styringssystem og etikk.

Bystyredirektør Roar Kristiansen og seniorrådgiver Bjørn Ølberg: Den parlamentariske modellen sett fra en byrådsbyråkrats og bystyrebyråkrats ståsted – hvordan kan den utvikles?

Marte Mjøs Persen, Hilde Onarheim og Harald Schjelderup: Den parlamentariske modellen sett fra byrådets og bystyrets ståsted - hvordan ønsker vi å utvikle den? (diskusjon)

Marte Mjøs Persen, innleding: Etikk for folkevalgte

Espen Gamlund, førsteamanuensis filosofi UiB: Etikk – fra en filosofisk synsvinkel

Marianne Frøystad Walderhaug, stipendiat filosofi UiB og Espen Gamlund: Refleksjon/filosofisk samtale basert på folkevalgtes erfaringer (gruppearbeid og oppsummeringer i plenum) Marte Mjøs Persen

 

Vedlegg