Gå tilbake til:
Du er her:

Det politiske systemet i Bergen

Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet).

Slik organiseres Bergen kommune

Kommunens virksomhet kan organiseres på mange forskjellige måter. Her er en oversikt over de forskjellige organisasjonsformene.

Ulike typer kommunalt eierskap

Formålet med den kommunale virksomheten er viktig for hvilken organisasjonsform kommunen velger.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret