Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fullmakter og reglement

Fullmakter og reglement for politiske utvalg ved bystyret

Her finner du fullmakter og reglement vedtatt av Bergen bystyre for de politiske utvalg ved bystyret.

Fullmakter og reglement for politikere i Bergen kommune

Her finner du reglement som gjelder alle med politiske verv i Bergen kommune. Reglementene omfatter blant annet honorar, habilitet, meroffentlighet og folkevalgtes innsynsrett.

Fullmakter og reglement for byrådet

Her finner du fullmakter og reglement vedtatt av Bergen bystyre for byrådet, politiske rådgivere m.fl.