Kontaktinformasjon

Byrådsleders avdeling, Bergen kommune
Postadresse: 
Postboks 7700
5020 BERGEN

Besøksadresse: 
Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

Ragnhild Hvoslef Krüger

Rådgiver for Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og for Eldrerådet 
Telefon 99 10 82 15

e-post: ragnhild.kruger@bergen.kommune.no

Postmottaket Eldrerådet: eldreradet@bergen.kommune.no
Postmottak Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse: krff@bergen.kommune.no
 

Birgitte Teglgaard Jørgensen

Rådgiver for Ungdomsrådet
Telefon: 46 69 65 20

e-post: birgitte.jorgensen@bergen.kommune.no
Postmottak Ungdomsrådet: Ungdomsradet@bergen.kommune.no