RSS

Ungdomsrådet

Bli med i Ungdomsrådet

Har du lyst å være med på å påvirke politikken i Bergen og sikre at unges stemme blir hørt av byens politikere? Søk plass i Bergen kommunes ungdomsråd for 2024-2025.

Møter og sakskart politiske utvalg

Her finner du møtekalender, sakslister og medlemmer i rådet.