Bli med i Ungdomsrådet

Har du lyst å være med på å påvirke politikken i Bergen og sikre at unges stemme blir hørt av byens politikere? Søk plass i Bergen kommunes ungdomsråd for 2024-2025.

Bergen kommune søker motiverte ungdommer til kommunalt råd for ungdom. 

Ungdomsrådets oppgave er å gi innspill til politikerne i Bergen, til saker som skal behandles av byrådet eller bystyret. Men rådet har også mulighet til selv å sette saker som er viktige for ungdom på dagsorden.

Du vil som representant i ungdomsrådet kunne jobbe med saker om kultur- og fritidstilbud, skole, helsetilbud, byutvikling, klima og mye mer. Du vil naturligvis få opplæring i hvordan rådet jobber, men også innsikt i alle de ulike fagfelt.

Hvem kan søke og foreslå kandidater?

Er du mellom 13 år og på valgtidspunktet ennå ikke fylt 19 år, kan du søke. Ellers er det eneste kravet at du er engasjert og motivert.

Ungdomsrådet skal representere ungdommer med ulik bakgrunn, fra ulike geografiske deler av kommunen og fra både ungdomsskole og videregående skoler. I tillegg ønskes det ungdommer med erfaring fra elevråd og organisasjoner, men det er ikke et krav for å kunne søke.

Organisasjoner, foreninger og lignende kan nominere kandidater til ungdomsrådet, men kandidaten vil som medlem i rådet representere 
barn og unge.

Om ungdomsrådet

  • Ungdomsrådet består av 17 representanter og 17 vararepresentanter.
  • Representantene velges for to år.
  • Ungdomsrådet har åtte formelle møter i året, men det kan bli flere.
  • Du mottar som representant et honorar når du deltar på møtene.

Demokratisk valg og nominasjon

Bergen kommune oppfordrer at alle kandidater som nomineres av organisasjoner, skoler og lignende velges på en demokratisk måte, for eksempel ved åpent personvalg blant elevene på skolen eller organisasjonens medlemmer.

Søknad

Send oss en søknad som også må inneholde navn, fødselsår, bostedsadresse, mobilnummer, epostadresse og bydel. 

Legg gjerne ved CV.

Søknaden sendes til ungdomsradet@bergen.kommune.no

Søknadsfrist er 11. september 2023 (MERK: forlenget frist)  

Har du spørsmål, vennligst kontakt:
Birgitte Teglgaard Jørgensen, Byrådsleders avdeling
Birgitte.Jorgensen@bergen.kommune.no
Telefon: 466 96 520