Gå tilbake til:
Du er her:

Muntlige innlegg

Hvis du har synspunkter til en sak bystyreutvalgene har på sakskartet, kan du komme i utvalget for å holde et muntlig innlegg. Dette må meldes på forhånd til Bystyrets kontor.

Muntlig innlegg til saker på sakskartet
Enkeltpersoner eller representanter fra foreninger, grupper eller interesseorganisasjoner som ønsker å gi uttrykk for sine synspunkter på en sak bystyreutvalgene eller bystyret har til behandling, kan komme i det aktuelle utvalget og holde et muntlig innlegg om saken. Utvalgene avgir innstilling til bystyret i ulike saker. Det er ikke mulig for publikum å komme med innlegg under bystyremøtene.

Det er satt av tid til muntlige innlegg i begynnelsen av de ordinære utvalgsmøtene eller i egne formøter. Innleggene bør være korte og helst holdes innenfor rammen av fem minutter. Det blir ført i møteprotokollen hvem som har møtt og hvilken sak innlegget gjaldt.

Hvordan be om et muntlig innlegg?
Hvis du eller din forening eller gruppe ønsker å holde et muntlig innlegg, må det sendes en skriftlig henvendelse om dette til Bystyrets kontor senest klokken 12 dagen før møtet.

I utvalg for miljø og byutvikling avholdes vanligvis formøter for muntlige to dager før det oppsatte møtet. Fristen for å be om et muntlig innlegg i utvalg for miljø og byutvikling er derfor tre dager før det ordinære utvalgsmøtet.

Den skriftlige henvendelsen skal inneholde navn på hvem som møter og hvilken sak på sakskartet det gjelder.

Send henvendelsen på e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no,

eller Bystyrets kontor, Postboks 7700, 5020 Bergen

Muntlige innlegg holdes i bystyrekomiteenes møter.
Muntlige innlegg holdes i bystyrekomiteenes møter.
Seksjon informasjon, Bergen kommune