Gå tilbake til:
Du er her:

Valgadministrasjon

Bystyrets kontor har ansvar for gjennomføringen av valg i Bergen kommune.

Bystyrets kontor har kontorer i Magistraten på Rådstuplass.

Valgarbeidet ved Bystyrets kontor er organisert i en egen valgenhet som ledes av Elin Solberg.

Kontakt
valg@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 64 04

Besøksadresse: Magistraten, Rådstuplass 5
Postadresse: Bystyrets kontor, Bergen kommune, postboks 7700, 5020 Bergen

Elin Solberg, leder av Valgenheten/seksjonen
Telefon: 48 07 38 13