1. > Forside > Hva skjer > Kunngjøringer
    Fana, Gnr. 57, Bnr. 6 m.fl. Hovedformål: Helse- og omsorgsinstitusjon. Detaljregulering.
  2. > Forside > Hva skjer > Kunngjøringer
    er å legge til rette for nytt sykehjem med inntil 90 plasser, som erstatning for dagens sykehjem og omsorgsboliger som foreslås revet. I tillegg foreslås det også etablert en ny gang/sykkelv ...