Måke ved Lille Lungegårdsvann
For å regulere rottebestanden er det innført forbud mot å mate fugler ved Lille Lungegårdsvann og andre områder med mye rotter.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Nå er det forbudt å mate fugler i deler av sentrum

Bystyret har vedtatt totalforbud mot mating av fugler og annet vilt i Teaterparken, Byparken, parken rundt Lille Lungegårdsvann, Torgallmenningen og en sone som omringer områdene.

Forskriften ble vedtatt 22. juni 2023, og publisert på Lovdata 30. juni. Området som er påvirket av forskriften er markert i kartet under. 

Skal regulere rottebestanden 

Dette er første gang en kommune innfører en lokal forskrift med forbud mot mating av vilt. Bergen har hatt utfordringer med svært mange rotter i “Den grønne akse”, som er parkområdet som strekker seg fra Den National Scene og til Bergen bystasjon. Forskriften er ett av flere virkemidler som kommunen bruker for å få regulere rottebestanden i dette utsatte området i Bergen sentrum. 

Ingen unntak ved Lille Lungegårdsvann 

Bymiljøetaten foreslo opprinnelig et unntak for begrenset mating av fugler ved Lille Lungegårdsvann. Dette unntaket ble ikke vedtatt av bystyret, og det er derfor et totalforbud mot mating innenfor hele virkeområdet.

Bymiljøetaten vil sette opp skilt for å opplyse om forbudet som trer i kraft umiddelbart. 

Kart viser virkeområdet for forskriften
Det er forbudt å mate fugler innenfor den røde linjen i kartet.
Bilde: Bymiljøetaten

Hvor kan jeg mate fugler? 

Forbudet mot fuglemating gjelder bare i området markert i kartet over. 

Mange synes det er hyggelig å mate fugler, men overmating kan skape problemer både for fuglene, miljøet og mennesker. Den beste føden finner fuglene selv i naturen og det er kun svært sjelden at det er et reelt behov for mating for fuglenes overlevelse. Begrenset mating kan utføres som en berikende sosial aktivitet i områder som ikke er påvirket av forskriften, men følg da noen generelle råd:

  • Ikke gir mer mat enn fuglene spiser opp mens du står og ser på dem.
  • Mat med små biter, frøblanding, havregryn eller meiseboller, fremfor lyst brød med salt. Aldri muggent brød.
  • Unngå å kaste maten i vannet. Mat som blir liggende tiltrekker seg rotter og mus og skaper dårlig vannkvalitet og ekkel lukt.
  • Noen plasser er ikke egnet for mating. Dette gjelder folkerike områder der det fort kan oppstå konflikt i kombinasjonen mye fugl og menneskelige interesser. Dette gjelder blant annet badeplasser, parker, boligfelt eller fra restaurantbordet. I slike områder frarådes mating for å unngå unødvendig konflikt.

Mer om dette temaet fra Bergen kommune

Les mer om: