Høring: Forslag om forbud mot mating av vilt

Den nye forskriften skal være et bidrag til å redusere rottebestanden. Forslaget gjelder et avgrenset område i Bergen sentrum.

Byrådet sender forslag til forskrift om forbud mot mating av vilt i Bergen kommune på høring.

Gjelder sentrum

Forslaget innebærer et forbud mot å mate fugler og andre dyr i Teaterparken, Byparken, parken rundt Lille Lungegårdsvann, Torgallmenningen og en buffersone rundt disse områdene. 

Forslaget har et unntak: Det skal være tillatt med begrenset mating av fugler på et avmerket område på Festplassen ved Lille Lungegårdsvann. Se kartet:

Kart
FORBUDT Å MATE: I forslaget til den nye forskriften er forbudet avgrenset til dette området i Bergen sentrum. Den gule sirkelen på Festplassen viser området der det fortsatt skal være lov å mate forslaget.
Bilde: Bergen kommune

Ett av mange tiltak

Formålet er å minske tilgangen på mat for rottene, og slik begrense bestanden. Rotter er regnet som skadedyr, og et stort antall rotter oppleves som ubehagelig og en stor ulempe for innbyggerne. 

Byrådet presiserer at forskriften i seg selv ikke løser problemet, men inngår i en samlet pakke med tiltak for bekjempelse i form av flere rottefeller, nye bosspann, hyppigere tømming av bosspann, samt holdningskampanjer og informasjonsvideoer. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 23. februar