klesbyttearrangement under Gjenbruksuken 2023
ENKLERE MED OMBRUK: Et av målene i Bergen kommunes klimastrateg, Grønn strategi, er at det skal bli lett og attraktivt å velge tjenester, mat, klær og andre varer med lav klima- og miljøbelastning. Her fra et klesbyttearrangement under Gjenbruksuken 2023.
Bilde: Håvard Prestegården

Ny rapport: Tre veier ut av bruk og kast-samfunnet

Kan Bergen få et eget kjøpesenter for brukte varer? En egen handlegate? Eller en nettside der du enkelt kan finne ut hvordan du kan reparere tingene dine?

Det er i alle fall tre konkrete forslag i en ny rapport fra Klimaetaten.

  • Les rapporten: 

– Lignende ideer er gjennomført flere steder både i Norge og i utlandet, og vi har tro på at det kan fungere i Bergen også, sier Stina Oseland, direktør i Klimaetaten. 

Målet for Bergen kommune er å legge til rette for lokale løsninger for mer ombruk, slik bystyret har vedtatt i Grønn strategi. Ombruksrapporten er en del av dette arbeidet.

Retuna, et gjenbrukskjøpesenter i Sverige.
I SVERIGE: ReTuna i Eskilstuna omtaler seg som verdens første gjenbrukskjøpesenter.
Bilde: Lina Östling

I rapporten nevnes blant annet kjøpesenteret ReTuna i Eskilstuna i Sverige, et kommunalt eid selskap med butikker og kafeer som leietakere, og Vollebekk fabrikker, som var et midlertidig sted for gjenbruk og reparasjon i et tomt fabrikklokale i Oslo.

– Nå er det viktig at også vi i Bergen setter i gang konkrete prosjekter og tiltak for å få opp tempoet på den sirkulære omstillingen, sier Oseland.

Stina Oseland, direktør i Klimaetaten
DRAHJELP: – Vi i Bergen trenger å ta vare på det vi har, slik at vi bremser klimagassutslippene og overforbruket av planetens ressurser. Vi vet samtidig at det ikke skjer av seg selv. Det skjer mye positivt på ombruksfronten i Bergen, for eksempel alle bruktbutikkene som har poppet opp de siste årene. Men vi trenger en mye raskere omstilling, og da må også det offentlige, kommunene og staten, bidra, sier Stina Oseland.
Bilde: Håvard Prestegården

Avdekker et ønske om endring

Rapporten er laget av PwC på oppdrag fra Klimaetaten og med støtte fra Miljødirektoratet

I arbeidet med rapporten er det gjennomført en spørreundersøkelse. Hensikten var å finne ut hva bergenserne har behov for, og hva som hindrer folk i å kjøpe brukt fremfor nytt. 

I tillegg har Klimaetaten og PwC intervjuet og hatt arbeidssamlinger med en rekke aktører, blant dem BIR, Fretex, Clothing Swap, IKEA Sverige, Nordnes Verksteder, Bergen Næringsråd og mange andre. 

Sammen med analyser av eksisterende ombrukskonsepter, har medvirkningen fra bergenserne og ombruksaktørene gjort at følgende tre ideer har utkrystallisert seg som særlig aktuelle for Bergen:

Illustrasjonsfoto
Bilde: Illustrasjon: Natee Meeplan, Unsplash / PwC / Bergen kommune

“Omkrets” – Bergen Ombrukssenter 

  • Et kjøpesenter som bare selger brukte varer.
  • Butikker tilsvarende et tradisjonelt kjøpesenter, med salg av møbler, klær, verktøy, bøker og så videre.
  • Senteret vil gjøre det lettvint, attraktivt og forutsigbart å handle brukt.

“Bruk Bergen”

Illustrasjonsfoto
Bilde: Illustrasjon: Kamil Klyta, Unsplash / PwC / Bergen kommune
  • Et område eller en gate i Bergen sentrum med et stort utvalg av ombrukstjenester, som bruktbutikker, kafeer og reparasjon- og vedlikeholdstjenester.
  • En paraplyorganisasjon som hjelper medlemsbedriftene med markedsføring, en mentorordning og bistand rundt leie av lokaler.

“Bergen reparerer”

Illustrasjon
Bilde: Illustrasjon: PwC / Bergen kommune
  • En informasjonstjeneste for reparasjon i Bergen
  • Gir oversikt, digitalt, men også gjennom fysiske kart og skilt, over reparasjonstjenester i innbyggernes nærområde.
  • Omfatter alle typer forbruksvarer, fra klær til hvitevarer og fritidsutstyr. 

Inviterer til diskusjon

– I rapporten har vi skissert hvordan disse prosjektene kan startes, finansieres, settes i drift, hvilken rolle kommunen kan ha, og for de to første ideene: Hvilke områder i byen som er mest aktuelle, sier Oseland.

Det er ikke bestemt om, hvordan eller når noen av ideene kan settes ut i livet.

– Nå inviterer vi til en åpen diskusjon om hvordan vi kan gå videre med å legge til rette for økt ombruk og redusert forbruk i Bergen. Politikere, næringsliv, frivillighet, organisasjonsliv og alle som måtte være interessert – hvordan vi skal løse dette er ikke gitt, men denne rapporten gir et kart over mulig løsninger, sier Oseland.

Les mer om: