Gå tilbake til:
Du er her:
Se arkitektenes forslag fra seminar om boliger med sambruksløsninger bilde
Sivilarkitekt Marit Justine Haugen, Zohar/Haugen arkitekter,viser hvordan man kan få mer areal ved å tenke nytt om plassering og utforming av bodareal.
Bilde: Tina Larsen

Se arkitektenes forslag fra seminar om boliger med sambruksløsninger

28. november inviterte Byarkitekten og forskningsprosjektet BOPILOT alle interesserte til å lære mer om alternative boligmodeller og boliger med sambruksløsninger.

På visning av BOPILOT designsprint lot deltakerne seg inspirere av arkitekter fra Helen&Hard, Haugen / Zohar og LaLaTøyen/Kåmmån som foredro om boliger med dele- og sambruksløsninger. På work shopen ble vist nye forslag til boliger med deleløsninger som arkitektene har arbeidet videre med å illustrere etter designprint-workshop sammen med privatpersoner, utbyggere og arkitekter. Mål for designprinten var å finne nye romlige løsninger for boliger med dele- og sambruksløsninger og at flere skal se nytten og muligheten av å bygge og bo med ulike former for deleløsninger.

Se arkitektenes forslag fra seminar om boliger med sambruksløsninger bilde
Forslaget fra Helen&Hard arkitekter, her v/Randi Augenstein, var et fellesbord for samhandling mellom utbygger, beboer, arkitekt og kommune.Ved bordet: Maria Molden (Bergen kommune) Jesper Jorde (TAG arkitekter), Sissel Brattfjord (BOB) og beboer Anne Gro Fauskanger.
Tina Larsen

Se inspirasjonsforedrag og løsningsforslagene:

Se hele programmet for samlingen her