Gå tilbake til:
Du er her:
Byarkitekt Maria Molden,  direktør for Klimaetaten Stina Oseland og direktør for Plan- og bygningsetatenTarje Wanvik utgjør arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen.
Byarkitekt Maria Molden, direktør for Klimaetaten Stina Oseland og direktør for Plan- og bygningsetatenTarje Wanvik utgjør arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen.
Bilde: Håvard Prestegården

Tar FutureBuilt til Bergen

Bergen blir de første utenfor Osloregionen som blir med på samarbeidet med de mest klima-ambisiøse aktørene i byggebransjen.

Bergen kommune skal inngå en samarbeidsavtale med FutureBuilt, etter å ha fått tilsagn på 5,5 millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. 

 FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Målet er å realisere forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. 

– Bergen jobber hardt for å kutte klimagassutslipp, og har tydelige ambisjoner for arkitektur. Vi ønsker raskere saksbehandling for utbyggere som prioriterer god arkitektur, klima og miljø, for å få en by som er grønnere og trivelig for alle, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling. 

– Kinderegg for utbyggere

At Bergen blir med, i form av et treårig pilotprosjekt, vil gi store fordeler for både næringslivet og kommunens organisasjon, mener byarkitekt Maria Molden. 

 – FutureBuilt stimulerer til bærekraftige byggeprosjekter, med god arkitektur, som vi alle ønsker. Det er bra for byen, næringslivet og bra for å få til mer av det vi allerede er gode på internt i kommunen, sier Molden. 

 Utbyggerne må yte litt ekstra for å delta i FutureBuilt, men de vil også få mange fordeler, nesten som et kinderegg: 

 – De vil få god veiledning, raskere saksbehandling og bedre omdømme, oppsummerer Tarje Wanvik, direktør for Plan- og bygningsetaten. 

 De to etatsdirektørene utgjør sammen med Stina Oseland, direktør for Klimaetaten, arbeidsgruppen som skal sette i gang FutureBuilt i Bergen. 

– 10 år med FutureBuilt i Oslo-regionen har gitt oss masse spennende erfaring og lærdom. Nå er vi klare til å dele, og vi ønsker Bergen kommune hjertelig velkommen inn i programmet som en pilot på nasjonal satsing, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i FutureBuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune.

– På vei mot lavutslippssamfunnet kan vi ikke sitte på hver vår tue, det er helt nødvendig at vi både tenker tverrfaglig og at vi samarbeider, påpeker Fuglum, som gleder seg til å se hvordan ambisiøse utbyggere i Bergen skal bidra til innovasjon i byggebransjen.

Dette er de mulige prosjektene i Bergen 

Et mulig FutureBuilt-prosjekt: Betongstøperiet på Grønneviken
Et mulig FutureBuilt-prosjekt: Betongstøperiet på Grønneviken
Bilde: Håvard Prestegården

Både private og offentlige byggeprosjekter kan bli del av FutureBuilt. Bergen kommune har i forbindelse med Klimasats-søknaden skissert fem aktuelle prosjekter. Blant disse er planene om å få bygget rundt 375 nye boenheter i Grønneviken, der kommunen ønsker nye typer deleløsninger og alternative boformer. I Grønneviken ligger også et betongstøperi bygget av krigsfanger under annen verdenskrig, med en unik konstruksjon som ikke finnes andre steder i Bergen. Kommunen utreder muligheten for å etablere både barnehage og fellesarealer i det vernede bygget.  

 Videre håper kommunen at både rehabilitering av universitetets realfagsbygg samt etableringen av et flerbruksbygg på cirka 14.000 kvadratmeter på Mindemyren blir en del av FutureBuilt-programmet.   

– Det er ikke gitt at akkurat disse prosjektene blir de første som settes ut i livet. Nå skal vi bruke høsten på å rigge oss, og så starter programmet hos oss i Bergen i 2023. Da vil alle som skal bygge noe, kunne søke om å bli med i FutureBuilt, sier Oseland.  

 Første utenfor Østlandet 

Siden 2010 har FutureBuilt bidratt til å realisere 69 prosjekter. Disse er både nybygg og rehabilitering av en rekke ulike bygningskategorier og områder, for eksempel det nye Munch-museet i Oslo , bygget med lavkarbon-betong og kledd med resirkulert aluminium, og Marienlyst skole i Drammen, som ble Norges første passivhusskole.  

Frem til nå har FutureBuilt vært begrenset til Østlandet, og er eid av seks kommuner i Osloregionen. Forbildeprosjektene er blitt drevet frem i henhold til en egen metodikk og spesifikke kriterier.  

– Vi har sett at disse prosjektene har vært veldig vellykkede. Samtidig har Bergen lange og gode erfaringer med transformasjon og gjenbruk av bygningsmassen, og vi har jobbet grundig med forståelsen for boliger og sosial bærekraft, blant annet gjennom forskningsprosjektet Bopilot. Derfor ser vi at Bergen også har kompetanse og erfaring å bidra med inn i FutureBuilt som helhet, sier byarkitekt Molden.