Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.11.2014
Saksnummer: 201115733
Arealplan-ID: 62130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Statens vegvesen, jf Byrådsvedtak den 16.10.2014, sak 1372-14. Avtalen gjelder bidrag til gang- og sykkelveg langs Fleslandsvegen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Statens vegvesen, jf Byrådsvedtak den 16.10.2014, sak 1372-14. Avtalen gjelder bidrag til gang- og sykkelveg langs Fleslandsvegen.

Planarkiv: 62130000 og 17110000.

Bergen kommune v/ VA-etaten skal bidra med 9,5 mill kr til finansiering av gang- og sykkelveg langs Fleslandsvegen, fra avkjørsel til nytt renseanlegg til der eksisterende gang- og sykkelveg er avsluttet. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for «Flesland avløpsrenseanlegg» plan 62130000, vedtatt av Bergen bystyre den 30.10.2013, planbestemmelsene § 3.1.

Saksdokumenter: