Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.12.2017
Saksnummer: 201626201
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Automobil Holding AS.

Automobil Holding AS bidrar med anleggsbidrag på kr 215 250,- til utbedring av Kokstadvegen og turvei. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2017.

Saksdokumenter: