Endringer i byrådet som følge av at Venstre fratrer

I forbindelse med at Venstre har gått ut av byrådet, melder Rune Bakervik om endringer i byrådet. Det nye byrådet konstituerte seg fredag morgen.

Det nye byrådet ble konstituert i et møte fredag morgen klokken 09.00. 

Byrådets sammensetning

Byrådets sammensetning og ansvarsområder er nå som følger: 

  • Rune Bakervik (Ap) byrådsleder og byråd for finans, næring og eiendom
  • Linn Katrin Pilskog (Ap), byråd for barnehage, skole og idrett 
  • Ruth Grung (Ap), byråd for helse og omsorg, og for klima, miljø og byutvikling 
  • Line Berggreen Jacobsen (Ap), byråd for barnevern og sosiale tjenester 
  • Eduardo Andersen (Ap), byråd for kultur, frivillighet og inkludering

Byrådsavdelingene videreføres som før. 

Bystyret

Det nye bystyret har sitt første møte 25. oktober. Om det sittende byrådet velger å gå av, vil byrådsleder først kunne melde dette i bystyret sitt møte 27. september.

Les dokumentene i saken: Konstituering av byrådet Bakervik

Les også: 

Slik blir bystyret 2023-2027

Hva skjer etter valget?