Bystyremøte
Totalt 12 partier vil være representert i bystyret 2023 -2027.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Slik blir bystyret 2023–2027

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2023–2027.

Tallet i parentes er endring fra forrige periode, 2019–2023.

 • Høyre 18 (+4 fra valget 2019)
 • Arbeiderpartiet  13
 • Fremskrittspartiet  7 (+4)
 • SV - Sosialistisk Venstreparti  7 (+1)
 • Miljøpartiet De Grønne    4 (−3)
 • Venstre  3
 • Bergenslisten  4 (+4)
 • Industri- og Næringspartiet    3 (+3)
 • Rødt   3
 • Kristelig Folkeparti    2
 • Senterpartiet   2 (−2)
 • Pensjonistpartiet    1
   

Navn på representantene

Komplett liste med rangering av representantene som er valgt inn for hvert parti, kan du laste her:

Konstituerende møte

Det nye bystyret vil ha sitt første møte 25. oktober.

Videre på internett