RSS

Følgeforskning

Rapporter fra FAFO som omhandler ALIS

Her ligger utvalgte rapporter fra FAFO

Følgeforskning ALIS vest (KOPI)

ALIS-VEST skal følges av forskere for at lærdom fra prosjektet skal spres. Både forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ved UiT og fra Universitetet i Bergen forsker på ALIS.