Gå tilbake til:
Du er her:
Leger i veiledningsgruppe
Veiledning 2018

Veiledning

Veiledning av ALIS skal skje lokalt og i gruppe.

Alle ALIS skal ha en lokal veileder som er spesialist i allmennmedisn. Veilederen følges opp av prosjektledelsen.
Gruppeveiledning er obligatorisk del av spesialistutdannelsen og går over to år.