Kalvtrevika er en liten lokal badeplass i Arnavågen
"Heggen" er en liten lokal badeplass i Arnavågen
Bilde: Trude Haugen

Kalvtrevika/Heggelandsvika

Oppdatering 2. august: Kalvtrevika badeplass friskmeldes

Vannkvaliteten i Arnavågen har hatt tett oppfølging gjennom sommeren, og vannprøver viser nå gode resultater. 

Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester opphever derfor 2. august anbefalingen om å ikke bade ved denne badeplassen.

Kalvtrevika badeplass ble stengt etter at det 13. juni ble målt høye verdier av TKB (Termostabile koliforme bakterier) i vannprøver fra badeplassen. Etter en periode med intensivt sporingsarbeid, ble forurensningskilden til den dårlige vannkvaliteten i Arnavågen funnet og utbedret.

Mye nedbør = dårlig  vannkvalitet

Store nedbørsmengder vil som regel gi midlertidig dårlig vannkvalitet. Dette bedrer seg som regel etter ett døgn.

Fasiliteter

"Heggen er en liten lokal badeplass med en liten sandstrand og 3 dekar gresslette.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Det blir tatt vannprøver en gang i uken i badesesongen for å sikre at vannkvaliteten er god. Da blir også sjøtemperaturen målt.

Beliggenhet og tilkomst

Kalvtrevika ligger i Hegglandsvika i Arnavågen, sør for industriområdet. Den ligger i gangavstand fra Arna stasjon hvor du kan ta både tog og buss til. Badeplassen har parkeringsplasser. 

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider eller VY.