Gå tilbake til:
Du er her:

Finn en badeplass nær deg

I Bergen har vi 23 offentlig tilrettelagte badeplasser, utstyrt med toalett, bossapann og offentlig ettersyn. Herfra blir det tatt vannprøver hver uke for å sikre at vannkvaliteten er bra.

Ytterligere 17 private badeplasser blir fulgt opp gjennom sesongen. Nedenfor ser du en oversikt over de mest besøkte badeplassene i Bergen, både offentlige og noen private, fordelt på bydeler:

Vi har dessverre ikke daglige målinger av vanntemperaturen på badeplassene våre, men vi måler temperaturen en gang i uken samtidig som vi tar vannprøvene. Du vil derfor oppleve at vanntemperaturen ikke er helt oppdatert. 

I dette kartet (Google)  ser du badeplassene i Bergen og nedbørsfeltene til drikkevannet vårt. Husk at det ikke er lov å bade innenfor nedbørsfeltene! (Velg Badeplasser i menyen).

stup
Er du av typen som ikke kan vente med å kaste deg i sjøen?
Bilde: Helge Skodvin