Sanholna
Sandholna er en innelukket poll med 700 meter strandlinje mot Fanafjorden.
Bilde: BOF

Sandholna

Fasiliteter

En liten perle av en badeplass mot Fanafjorden. Sandholna er en innelukket poll på 2,3 dekar og er utgravd og opparbeidet til friluftsbasseng.  Man kan også bade fra kaiområdet utenfor pollen. Området er tilgjengelig for bevegelseshemmede med ledsager. Meget barnevennlig.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Pollen har god vanngjennomstrømning ved flo og fjære, og badeplassen blir kun målt noen ganger i løpet av sesongen. Vannkvalitet og sjøtemperatur blir med andre ord ikke målt ukentlig.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger på Milde, på området som disponeres av Arboretet. Bussforbindelse til Milde. Parkeringsplassen har 260 plasser og ligger på Dalsmyra 500 meter før Mildevågen. Følg turvei fra parkeringsplassen og inn i Arboretet fra nordøst - gangveien ender ved friluftsområdet, forbi gangveien ned til Grønevika.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider

Kaiområde på Sandholna
Bilde: BOF