Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Rett etter større regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder.

Rett etter større regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Regnvannet vil da dra med seg forurensing fra land på sin vei ned til sjø/vann (for eksempel avføring fra dyr, olje- og drivstoffrester fra vei).  Fortynnet avløpsvann kan også gå i overløp om rørkapasiteten blir for liten. Det blir derfor gjerne høyere bakterieverdier i badevannet rett etter kraftig nedbør. 

Når nedbøren opphører og forurensingen ikke lenger tilføres badevannet, bedrer forholdene seg raskt. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet. 

Om vannprøver skulle vise gjentatte dårlige resultater har vi rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. 

Bedrer ikke vannkvaliteten seg, kan dette rapporteres inn til Bergen kommune sitt døgnbemannede beredskapssenter Vaktsentralen.