Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Rett etter større regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare.

Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet. 

Om en prøve skulle vise et dårlig resultat har vi rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. 

Bedrer ikke vannkvaliteten seg, kan dette rapporteres inn til Bergen kommune sitt døgnbemannede beredskapssenter -  Vaktsentralen.