Gå tilbake til:
Du er her:
badevann byfjellene
Etter en tur opp Stoltzekleiven kan det være godt å kjøle seg ned i Storavatnet
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Her kan du bade på byfjellene

Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv, blant annet bading. Men husk å følge skiltingen. Bading er ikke tillatt innenfor vannforsyningsområdet.

Varm etter tur opp Stoltzen? Det er blant annet lov å bade i Storevatnet.

En av byens mest brukte trim- og turstier, Stoltzekleiven, ender ved Storevatnet. Vannet var tidligere en del av reservevannforsyningen i Bergen, men ble for ti år siden frigitt til allmennheten.

Byfjellene er ikke offentlig tilrettelagt for bading, men Bergen kommune har totalt 23 offentlige badeplasser. Her blir det tatt ukentlige vannprøver, og badeplassene er tilrettelagt med toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Ytterligere 17 badeplasser blir fulgt opp gjennom sesongen. Oversikt over disse badeplassene, fordelt på bydeler, finner du her Bergen kommune - Badeplasser 

Bading ikke tillatt innenfor vannforsyningsområdet

Råvannet til drikkevannsproduksjonen i Bergen hentes fra 65 kiler i byfjellene. For at råvannet skal ha best mulig kvalitet, er det innført restriksjoner i vanntilsigsfeltene. Her ser du en oversikt over disse områdene .  Et litt mer detaljert kart, ser du  her. 

Her kan du bade:

  • Sentrale byfjell - I det sentrale byfjellsområdet gjelder dette Storevatnet, Kråvatn, Borgastemma, Øvstegjelsvatnet, Lægdetjern, Langatjern, Nubbevatnet, Skomakerdiket, Revurtjern, Munkebotsvatnet og Langevatnet.
  • Byfjellene Vest - Tennebekktjørna ved Nipedalen og Storavatnet ved Løvstakken er tilrettelagt for bading. Det er også muligheter for å bade i Svartatjørna og Krokatjørna i Kanadaskogen, samt Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet like sør for Kanadaskogen. Ingen av sistnevnte vann er tilrettelagt.
  • Byfjellene sør - Bjørnevatnet er egnet for bading.

Offentlig tilrettelagte badeplasser har toalett, tømming av bosspann, parkering og er under oppsyn av enten Bymiljøetaten eller Bergen og Omland Friluftsråd. Andre fasiliteter som stupebrett, grillplass og lignende varierer.