ByLab om boligpolitikk 13.juni 2019 bilde

ByLab om boligpolitikk 13.juni 2019

På ByLab om boligpolitikk satte vi fokus på mer helhetlig boligpolitikk og hvordan den grønne og urbane byen kan utvikles med sosial bærekraft.

Målet for dagen var å dele kunnskap om rammer og muligheter knyttet til boligpolitikk som et særlig viktig temaområde innenfor by- og samfunnsutvikling.

Til ByLab om boligpolitikk var forskningsmiljø, utbyggere, eiendomsbesittere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner mv. invitert til dialog om utfordringer, virkemidler og mulige løsninger som gir kvalitet og variasjon i boligtilbudet og boliger til ulike prisnivå.

Last ned presentasjoner og rapport fra møtet (pdf) til høyre.

Les byrådssak om program for boligforsyning – fase 1

SE OGSÅ: Temaside om Program for boligforsyning

Vedlegg