Informasjonsplakater på Møllendal Allmenning
Våren 2021 stilte Bymiljøetaten ut medvirkningsarbeidet som har blitt gjort i forbindelse med utviklingen av stranden og parken på Møllendal Allmenning.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Siste nytt

Følg med på hva som skjer i prosjektet.

Fremdrift

Det må settes av penger til prosjektet før det kan lyses ut og starte. Tidligste byggestart er våren 2024. Da vil deler av parken forhåpentlig kunne åpnes våren 2025. Det vil pågå arbeider i hele området fra AdO til frem til Draugen. Det er sannsynlig at det vil være området nærmest AdO, med sandstrand, som vil åpnes først. 

Setningsutvikling og andre pågående arbeider

Før vi begynner å bygge på den nye parken må utfyllingen sette seg tilstrekkelig, dette for å redusere risikoen for skader på parkanlegget. Det foretas jevnlige målinger som viser at denne utvikler seg som forventet. 

Det pågår også arbeider med å ferdigstille overvannsrør fra jernbanen.

Riggområdet i Draugen brukes av Renere Havn Bergen sin entreprenør som arbeider med å leggge ut ny sand på sjøbunnen. 

Gjenbruk av brukte jernbaneskinner

Jernbaneskinner fra terminalen på Nygårdstangen ble levert til prosjektet i mai 2023. Disse skal gjenbrukes i brokonstruksjoner i parken. 

Gamle jernbaneskinner som skal brukes i parken.
Jernbaneskinner til gjenbruk.
Bilde: Sven-Erik Lundstrøm

Taket til regnhytten kom tilbake til Lungegårdsparken

Regnhytten er et kunstverk av Martin Borchert som tidligere stod i Lungegårdsparken. I forbindelse med arbeidene med bybanen linje 2 til Fyllingsdalen ble taket til hytten lagt på lager ved helikopterbasen i Grønneviken. Der har det blitt liggende siden 2018 før det ble tilbakeført til fyllingen som blir underlaget for den nye parken i februar 2023. Taket skal gjennom en liten renovering og det skal lages nytt fundament før det får sin endelige plassering. 

Bystrand og ny Lungegårdspark i januar 2022.
Dronebilde over deler av Bystrand og ny Lungegårdspark i januar 2022.
Bilde: Bybanen Utbygging

Prosjektene rundt Store Lungegårdsvann inviterte til debattmøte

Våren 2022 arrangerte prosjektet, sammen med Møllendal elve-og strandpark, Pilot Grønneviken og Renere Havn Bergen til åpent debattmøte.

Gull til Bystrand og ny Lungegårdspark 

Bystrand og ny Lungegårdspark vant gull - i kategorien “Future projects – Leisure” i WAN Awards. 

Den internasjonale prisen (WAN) anerkjenner og fremhever fantastisk design utarbeidet av innovative, visjonære og kreative arkitekter fra hele verden. 

Juryens begrunnelse: "Vinneren skaper sammenhengende og overbevisende landskapsrom som balanserer områder for rekreasjon med områder for økologisk regenerasjon, som resulterer i en unik, imponerende og progressiv angrepsvinkel for et landskapsprosjekt". 

Les mer om det her!

Befaring med White Arkiteker, Bybanen Utbygging og Bymiljøetaten.
Befaring i anleggsområdet sammen med White Arkitekter, Bybanen Utbygging og Bymiljøetaten september 2021. Vi ser frem til at det grå skal erstattes med det blå-grønne.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Forprosjekt ferdig

Kart over bystrand og parken.
Se hva som kommer hvor, i forprosjekt til Bystrand og ny Lungegårdspark!
Bilde: White Arkitekter AB

Nå er forprosjektet ferdig, og høsten 2021 starter arbeidet med detaljprosjektering.

Hvordan designe for både menneske-, dyre- og planteliv?

tegning av undervannsrev og hekkeøyer.
Studentarbeid fra workshop.
Bilde: BAS

Studenter ved Bergen Arkitektskole (BAS) ble med  på en tredagers workshop med tema biologisk mangfold på land og i vann.

Bymiljøetaten vil legge best mulig til rette for at mennesker, dyr og vegetasjon skal kunne dele samme habitat. I denne workshopen var oppgaven å designe hekkeøyer for sjøfugl og kunstige rev under vann.

Vi ønsker senere å stille ut studentenes forslag i området, slik at alle kan se dem. 

Design Thinking workshop

Den 27. november 2020 arrangerte KMD(UiB) en digital Design Thinking workshop, som tok utgangspunkt i delområdene for bystranden og ny Lungegårdspark. Resultatene blir delt med prosjektgruppen og er en del av medvirkningsstrategien.