Gå tilbake til:
Du er her:
Informasjonsplakater langs bystranden
Plakater med informasjon om prosjektet henger langs byggegjerder i området.
Bilde: OK Kontor

Siste nytt

Følg med på hva som skjer i prosjektet.

Følg oss på Instagram: @bystranden_bergen

Her legger vi ut informasjon om prosjektet, med historiske tilbakeblikk, bilder og illustrasjoner. 

Hvordan designe for både menneske-, dyre- og planteliv?

tegning av undervannsrev og hekkeøyer.
Studentarbeid fra workshop.
Bilde: BAS

Studenter ved Bergen Arkitektskole (BAS) ble med oss på en tredagers workshop med tema biologisk mangfold på land og i vann.

Vi vil legge best mulig til rette for at mennesker, dyr og vegetasjon skal kunne dele samme habitat. I denne workshopen var oppgaven å designe hekkeøyer for sjøfugl og kunstige rev under vann.

Vi ønsker å senere stille ut studentenes forslag i området, slik at alle kan se dem. 

Disse var med på gjennomføring av workshop: Bymiljøetaten, White Arkitekter og OK Kontor, sammen med Rune Gaasø fra Clean Shores Norway, ornitolog Arild Breistøl og seniorrådgiver Håvard Bjordal i Bergen kommune.

Design Thinking workshop

Den 27. november 2020 arrangerte KMD(UiB) en digital Design Thinking workshop, som tok utgangspunkt i delområdene for bystranden og ny Lungegårdspark. Resultatene blir delt med prosjektgruppen og er en del av medvirkningsstrategien.