Gå tilbake til:
Du er her:
Informasjonsplakater på Møllendal Allmenning
Våren 2021 stilte Bymiljøetaten ut medvirkningsarbeidet som har blitt gjort i forbindelse med utviklingen av stranden og parken på Møllendal Allmenning.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Siste nytt

Følg med på hva som skjer i prosjektet.

Følg oss på Instagram: @bystranden_bergen

Her legger vi ut informasjon om prosjektet, med historiske tilbakeblikk, bilder og illustrasjoner. 

Bystrand og ny Lungegårdspark i januar 2022.
Dronebilde over deler av Bystrand og ny Lungegårdspark i januar 2022.
Bilde: Bybanen Utbygging

Prosjektene rundt Store Lungegårdsvann inviterte til debattmøte

Våren 2022 arrangerte prosjektet, sammen med Møllendal elve-og strandpark, Pilot Grønneviken og Renere Havn Bergen et debattmøte.

Gull til Bystrand og ny Lungegårdspark 

Bystrand og ny Lungegårdspark gull - i kategorien “Future projects – Leisure” i WAN Awards. 

Den internasjonale prisen (WAN) anerkjenner og fremhever fantastisk design utarbeidet av innovative, visjonære og kreative arkitekter fra hele verden. 

Juryens begrunnelse: "Vinneren skaper sammenhengende og overbevisende landskapsrom som balanserer områder for rekreasjon med områder for økologisk regenerasjon, som resulterer i en unik, imponerende og progressiv angrepsvinkel for et landskapsprosjekt". 

Les mer om det her!

Befaring med White Arkiteker, Bybanen Utbygging og Bymiljøetaten.
Befaring i anleggsområdet sammen med White Arkitekter, Bybanen Utbygging og Bymiljøetaten september 2021. Vi ser frem til at det grå skal erstattes med det blå-grønne.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Forprosjekt ferdig

Kart over bystrand og parken.
Se hva som kommer hvor, i forprosjekt til Bystrand og ny Lungegårdspark!
Bilde: White Arkitekter AB

Nå er forprosjektet ferdig, og høsten 2021 starter arbeidet med detaljprosjektering.

Hvordan designe for både menneske-, dyre- og planteliv?

tegning av undervannsrev og hekkeøyer.
Studentarbeid fra workshop.
Bilde: BAS

Studenter ved Bergen Arkitektskole (BAS) ble med  på en tredagers workshop med tema biologisk mangfold på land og i vann.

Bymiljøetaten vil legge best mulig til rette for at mennesker, dyr og vegetasjon skal kunne dele samme habitat. I denne workshopen var oppgaven å designe hekkeøyer for sjøfugl og kunstige rev under vann.

Vi ønsker senere å stille ut studentenes forslag i området, slik at alle kan se dem. 

Design Thinking workshop

Den 27. november 2020 arrangerte KMD(UiB) en digital Design Thinking workshop, som tok utgangspunkt i delområdene for bystranden og ny Lungegårdspark. Resultatene blir delt med prosjektgruppen og er en del av medvirkningsstrategien.